Kadry i płace

Prowadzenie ewidencji pracowników

Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych

Prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całości spraw wynikających ze stosunku pracy

Rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie

Sporządzanie sprawozdań Z0-3 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane)

Sporządzanie list płac

Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja

Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych

Naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło

Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) i na paskach wynagrodzeń

Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach, oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R, PIT-8A), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie

Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników

Wybierając nas do obsługi księgowej Państwa Firmy możecie być pewni, iż:

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz miłą i fachową kadrę

Gwarantujemy rzetelność i bezpieczeństwo podatkowe

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.